Martens Centre
1 2 ďalšia >

November ‘89 zmenil naše životy. Generácie, ktoré novembrové udalosti zažili, si pripomínajú ten výnimočný pocit spolupatričnosti a nádeje a v mysli si oživujú chvíle, kedy slová a myšlienky z námestí formovali našu krajinu.

Každoročne však pribúda aj ľudí, pre ktorých sú novembrové udalosti už len jednou kapitolou v dejepise, či odpočutou spomienkou ich rodičov. Práve pre nich je znovu a znovu potrebné pripomínať si hodnoty 17. novembra. Slobodu a demokraciu, pre ktoré mnohí obetovali aj to najcennejšie, svoje životy.25 rokov od pádu komunizmu - 17. november 2014

Stará tržnica od 14.00 hod.


Múzeum komunizmu

Totalitné obdobie výrazne ovplyvnilo naše dejiny a je preto veľmi dôležitá existencia inštitúcie, ktorá poukazuje na zločiny tejto éry a na jej obete.

Nenápadní hrdinovia

Medzi nami žijú ľudia, ktorí išli proti prúdu. Ich príbehy zaznamenáva projekt Nenápadní hrdinovia.

17. november 1989

Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy dostala pomenovanie „nežná“ alebo „zamatová revolúcia“.

Konfederácia politických väzňov Slovenska

Účastníci protikomunistického odboja sa zaslúžili o pád komunistického režimu. Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) je občianske združenie bývalých politických väzňov a inak prenasledovaných a postihnutých komunistickým režimom.

Věrný zůstanu

Web vernyzustanu.cz mapuje zásadné zvraty v histórii českého národa od vzniku republiky až po Nežnú revolúciu. Ústrednou témou je čin Jana Palacha. Web dáva do kontextu udalosti, ktoré tejto obeti predchádzali a ktoré po nej nasledovali.

Pamäť národa

Pametnaroda.cz uchováva a sprístupňuje zbierky spomienok pamätníkov dejinných udalostí, ktorí súhlasili, aby ich svedectvo slúžilo ku skúmaniu moderných dejín a aby bolo verejne prístupné.

© 2013-2015 November89. Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.